គង់ សំបូរ ចាញ់ប្រកួតដោយពិន្ទុនៅ ONE Championship

កីឡាករប្រចាំក្លឹប«អាណាចក្រប្រយុទ្ធ» សន្សំពិន្ទុបិះនឹងអាចយកឈ្នះការប្រកួតកម្មវិធី ONE Championship Super Series ប៉ុន្តែមិនប្រយ័ត្នក៏ត្រូវដួលពេលប្រយុទ្ធជាមួយភាគីចិន Zhang Chenglong

Leave a Reply