នៅ ស្រីពៅ យកឈ្នះ Rika Ishige បានសម្រេចក្នុងការប្រកួតធំ ONE Championship

នៅ ស្រីពៅ កីឡាការិនីតំណាងក្លឹប Cambodian Top Team ត្រៀមឡើងសង្វៀន ONE: CLASH OF LEGENDS ផ្តួលនាង Rika “Tinydoll” Ishige របស់ថៃ។.
នៅ ស្រីពៅ បានឈ្នះការប្រកួត ONE Championship ដោយពិន្ទុហើយ បន្ទាប់ពីការប្រកួតដ៏តានតឹងអស់៣ទឹកជាប់គ្នា!

Leave a Reply